3

Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin về chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tinThuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có...


2

Chính sách đổi – trả dịch vụ

Mọi vấn đề về sự cố dẫn đến việc dịch vụ không thể tiếp tục được sẽ được KAI thương thảo với Quý khách hàng để đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên. Tuy nhiên,...


1

Chính sách bảo hành

Tại KAI, chúng tôi luôn coi trọng khâu hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, giúp khách hàng sử dụng website, Landing page một cách hiệu quả, hỗ trợ khách hàng sửa chữa các lỗi phát sinh trong quá...


0966 778 996