74513535f92a1e74473b Min

Dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài

KAI MARKETING là đơn vị đầu tiên và tiên phong triển khai dịch vụ phòng marketing thuê ngoài dành cho doanh nghiệp SMEs tại Hải Phòng. Dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài hãy còn mới mẻ với rất nhiều...


0966 778 996